Achtergrond

Wij zijn Johannes Lok en Wiggert Loonstra en hebben een historisch overzicht van de belangrijkste wiskundigen uit de geschiedenis gemaakt.

Doel

Wij willen wiskunde dichterbij de mensen brengen. Dat kan op verschillende manieren. Wij hebben ervoor gekozen een lijst op te stellen van de 31 belangrijkste wiskundigen uit de wereldgeschiedenis. Wie waren zij, waarom waren (en zijn) zij belangrijk en wat is hun bijdrage voor de wiskunde en de samenleving? Door middel van deze internetsite willen wij onze resultaten voor iedereen toegankelijk maken.

Vormend

Een onbevooroordeelde en grondige kennismaking met diverse godsdienstige en levens­beschouwelijke systemen kan juist voor een exacte wetenschapper een grote vormende waarde hebben.

Jan Hogendijk

31

De keuze voor het aantal van 31 wiskundigen is betrekkelijk willekeurig. We hebben getracht evenwicht aan te brengen, in tijd (door de jaren heen), plaats (van over de hele wereld) en deelgebied (verschillende wiskundige disciplines).

Vorm

Van een wiskundige zal steeds een korte situatieschets worden vermeld, met herkomst en wetenschappelijke setting. Vervolgens zal de wiskundige bijdrage aan de wetenschap en samenleving worden behandeld. Accenten kunnen per wiskundige natuurlijk verschillen. Waar mogelijk proberen we de beschrijving te illustreren met aardige anekdotes, belangrijke bijzonderheden en fraaie formules. Een citaat of kreet ondersteunt onze doelstelling de canon toegankelijk en leesbaar te houden.

(c) 2008 Johannes Lok en Wiggert Loonstra   Laatste update: 26 november 2007